ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 13.50 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,028,743
เปลี่ยนแปลง +0.10 % เปลี่ยนแปลง 0.75%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 13.40 / 6,868,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 13.50 / 1,390,800
วันก่อนหน้า: 13.40 ราคาเปิด: 13.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.40 - 13.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.20 - 14.50

ปรับปรุงเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2565 16:38

 

Chart Type