ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 13.10 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
เปลี่ยนแปลง - % เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 13.30 / 3,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 13.20 / 2,700
วันก่อนหน้า: 13.10 ราคาเปิด: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.00 - 14.50

ปรับปรุงเมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2565 09:36

 

Chart Type