ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 13.90 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
เปลี่ยนแปลง - % เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.00 / 111,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 13.30 / 100
วันก่อนหน้า: 13.90 ราคาเปิด: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.90 - 14.50

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2565 09:44

 

Chart Type