หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ ดีไอเอฟ(DIF) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกองแรกของประเทศไทยที่ลงทุนในทรัพย์สินโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น เสาโทรคมนาคม ระบบใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ระบบบอร์ดแบนด์ และ/หรือรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ลดการลงทุนซ้ำซ้อนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และเพิ่มการแข่งขันของผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยพัฒนาการให้บริการเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข่าวสารล่าสุดIR News