ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


ปฎิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
19 เมษายน 2567 การจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ประจำปี 2567
เวลา 9.30 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
18 เมษายน 2566 งานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม วิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
25 เมษายน 2565 งานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565
เวลา 9.30 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1 เมษายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2557
เวลา 13.00-14.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
27 กุมภาพันธ์ 2558 งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เวลา 9.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
8 ธันวาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2557
เวลา 11.20-12.35 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101