ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564

File Size : 7.59 Mb.

  File Size PDF HTML
รายงานประจำปี 2564 7.59 Mb.

รายงานประจำปี 2563 17.79 Mb.

รายงานประจำปี 2562 9.22 Mb.

รายงานประจำปี 2561 7.26 Mb.

รายงานประจำปี 2560 5.82 Mb.

รายงานประจำปี 2559 5.64 Mb.

รายงานประจำปี 2558 5.32 Mb.

รายงานประจำปี 2557 2.27 Mb.

รายงานประจำปี 2556 3.75 Mb.