ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2565

File Size : 5.46 Mb.

  File Size PDF HTML
รายงานประจำปี 2565 5.46 Mb.

รายงานประจำปี 2564 7.59 Mb.

รายงานประจำปี 2563 17.79 Mb.

รายงานประจำปี 2562 9.22 Mb.

รายงานประจำปี 2561 7.26 Mb.

รายงานประจำปี 2560 5.82 Mb.

รายงานประจำปี 2559 5.64 Mb.

รายงานประจำปี 2558 5.32 Mb.

รายงานประจำปี 2557 2.27 Mb.

รายงานประจำปี 2556 3.75 Mb.