ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 11.80 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 9,732,100
เปลี่ยนแปลง - % เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 11.80 / 11,361,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 11.90 / 8,132,200
วันก่อนหน้า: 11.80 ราคาเปิด: 11.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.80 - 11.90 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.10 - 16.40

ปรับปรุงเมื่อ: 09 เมษายน 2564 16:36

 

Chart Type