ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 16.60 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 13,303,000
เปลี่ยนแปลง -0.10 % เปลี่ยนแปลง -0.60%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 16.60 / 825,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 16.70 / 1,249,400
วันก่อนหน้า: 16.70 ราคาเปิด: 16.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 16.60 - 16.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.98 - 18.00

ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2562 17:05

 

Chart Type