ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 13.40 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 12,137,900
เปลี่ยนแปลง +0.10 % เปลี่ยนแปลง 0.75%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 13.30 / 11,217,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 13.40 / 1,876,700
วันก่อนหน้า: 13.30 ราคาเปิด: 13.30
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.30 - 13.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.10 - 13.50

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2564 16:50

 

Chart Type