ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 14.40 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 12,400,300
เปลี่ยนแปลง -0.10 % เปลี่ยนแปลง -0.69%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.40 / 11,951,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 14.50 / 7,549,800
วันก่อนหน้า: 14.50 ราคาเปิด: 14.40
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.40 - 14.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.90 - 15.40

ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35

 

Chart Type