ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 14.90 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,674,800
เปลี่ยนแปลง - % เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.90 / 6,885,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 15.00 / 12,156,700
วันก่อนหน้า: 14.90 ราคาเปิด: 14.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.80 - 15.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.90 - 15.40

ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:37

 

Chart Type