ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 15.40 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 11,286,500
เปลี่ยนแปลง - % เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 15.30 / 2,011,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 15.40 / 141,700
วันก่อนหน้า: 15.40 ราคาเปิด: 15.40
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.30 - 15.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.10 - 18.00

ปรับปรุงเมื่อ: 05 สิงหาคม 2563 16:37

 

Chart Type