ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 13.60 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 15,266,400
เปลี่ยนแปลง +0.40 % เปลี่ยนแปลง 3.03%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 13.50 / 990,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 13.60 / 565,700
วันก่อนหน้า: 13.20 ราคาเปิด: 13.40
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.40 - 13.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.10 - 18.00

ปรับปรุงเมื่อ: 27 มีนาคม 2563 16:38

 

Chart Type