ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


ราคาหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 17.60 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 11,630,200
เปลี่ยนแปลง - % เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 17.60 / 932,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 17.70 / 3,193,000
วันก่อนหน้า: 17.60 ราคาเปิด: 17.60
ช่วงราคาระหว่างวัน: 17.50 - 17.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.98 - 18.00

ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2562 16:39

 

Chart Type