ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


ปฎิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
1 เมษายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2557
เวลา 13.00-14.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101
27 กุมภาพันธ์ 2558 งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เวลา 9.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
8 ธันวาคม 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2557
เวลา 11.20-12.35 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 1101