ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

File Size : 17.79 Mb.

  File Size PDF HTML
รายงานประจำปี 2563 17.79 Mb.

รายงานประจำปี 2562 9.22 Mb.

รายงานประจำปี 2561 7.26 Mb.

รายงานประจำปี 2560 5.82 Mb.

รายงานประจำปี 2559 5.64 Mb.

รายงานประจำปี 2558 5.32 Mb.

รายงานประจำปี 2557 2.27 Mb.

รายงานประจำปี 2556 3.75 Mb.